Centrale alarmowe Paradox

Firma Paradox Security to światowej renomy producent systemów alarmowych oraz urządzeń elektronicznych stosowanych do budowy systemów zabezpieczeń z historią sięgającą lat 1989. Dzięki wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań przy naprawdę zadowalającej cenie centrale alarmowe Paradox‚a stanowią jedną z najczęściej wybieranych przez profesjonalnych instalatorów rozwiązań. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że rozwiązania firmy Paradox to kilka opracowanych pod kątem różnych cech i możliwości funkcjonalnych grup, z których każdy może zaprojektować dostosowany do indywidualnych potrzeb system alarmowy. W ofercie sklepu znajdują się centrale z grup Paradox Esprit, Paradox Spectra, Paradox Magellan, Paradox Digiplex Evo, poruszymy ich charakterystyki i zwrócimy uwagę na najważniejsze cechy.

Centrale alarmowe Paradox

Dzięki modułowym rozwiązaniom dostarczanym pod logo firmy Paradox, systemy alarmowe, które  zamierzasz zbudować będą łatwe w obsłudze zarówno na etapie instalacji jak i rozbudowy.  Zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantują przy tym najwyższy poziom zabezpieczenia obiektów, w których system alarmowy wykorzystuje urządzenia Paradox. Bardzo ważną zaletą dostarczanych rozwiązań jest ich modułowa konstrukcja, która dodatkowo zapewnia standard plug-n-play, nowe moduły instaluje się tak prosto jak tylko to możliwe.

Paradox Digiplex Evo

centrala alarmowa evoCentrale alarmowe z rodziny Digiplex Evo to zaawansowane urządzenia z dostępnej grupy rozwiązań marki Paradox, dlatego stosowane są z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu zabezpieczeń oraz szerokiej integracji z dodatkowymi modułami oraz systemami zewnętrznymi. Dlatego stosowane są w bankach, instytucjach wojskowych i rządowych a także prywatnych posiadłościach na całym świecie. Centrale alarmowe Digiplex Evo to najlepszy wybór wszędzie tam, gdzie wysoki poziom zabezpieczeń jest sprawą kluczową. Ważną zaletą tego układu jest możliwość rozbudowy dzięki modularnej konstrukcji, która przyczynia się do ułatwienia czynności instalacyjnych a także późniejszej obsługi serwisowej lub ewentualnej ekspansji lub modyfikacji.

Digiplex EVO posiadają również możliwości stworzenia kontroli dostępu wykorzystującego bazę zdefiniowanych użytkowników dla 32 drzwi, które mogą być z jego pomocą zarządzane. Bardzo pomocne i upraszczające proces realizacji kontroli dostępu i zarządzania wejściami oraz autoryzowanymi użytkownikami jest oprogramowanie Winload oraz NEware. Dzięki połączeniu systemu alarmowego oraz systemu kontroli dostępu seria Digiplex EVO podnosi do najwyższego poziomu stopień dostępnego bezpieczeństwa.

W dostępnych modelach central alarmowych Digiplex maksymalna ilość linii wbudowanych to 48. Urządzenie to obsługuje podstawowo 8 stref, które można rozszerzyć do 16. W ramach oferowanej funkcjonalności dostępne są 4 lub 8 partycji systemowych, które pozwalają podzielić system alarmowy na różne  miejsca, programując w jednej centrali kilka obiektów a nawet lokalizacji.

Najważniejsze parametry dostępne dla central EVO 48 Digiplex:

 • 8 linii na płycie (16 z włączoną opcją ATZ – podwajania)
 • rozszerzalne do 48 linii poprzez 4-żyłową magistralę komunikacyjną
 • wbudowana obsługa 32 drzwi kontroli dostępu
 • obsługa maksymalnie 127 modułów dołączonych do magistrali komunikacyjnej
 • możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego centrali EVO-48 za pomocą oprogramowania WinLoad przez interfejs 307USB
 • obsługa oprogramowania użytkownika NEware
 • automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy
 • 2 wyjścia programowalne PGM na płycie PGM1 może być użyte jako wejście 2-żyłowej czujki dymu
 • 96 kodów użytkownika
 • 4 partycje
 • bufor 1024 zdarzeń
 • 96 pilotów

Dodatkowe parametry dostępne dla central EVO 48 Digiplex R4:

 • 8 linii na płycie centrali, możliwość podwojenia programowego (funkcja ATZ) do 16 linii
 • 2 dodatkowe linie z manipulatorów
 • wbudowana obsługa kontroli dostępu
 • możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego centrali EVO-48R4 za pomocą oprogramowania
 • WinLoad przez interfejs 307USB
 • obsługa oprogramowania użytkownika NEware
 • 4 wyjścia programowalne PGM na płycie,PGM1 może być użyte jako wejście 2-żyłowej czujki dymu

Paradox Esprit

paradox espritCentrale alarmowe z grupy oznaczonej nazwą kodową Paradox Esprit to w pełni rozszerzalne rozwiązanie, które zawiera w sobie najważniejsze funkcjonalności jakie powinna posiadać mała centrala z pełną możliwością rozbudowy o dodatkowe ekspandery. Aby dostarczyć projektantom i instalatorom systemów alarmowych pełne spektrum dostępnych opcji, rozbudowa central Exprit może być oparta zarówno o przewodowe oraz bezprzewodowe rozwiązania. W połączeniu z bardzo dopracowanym wyglądem wizualnym akcesoriów towarzyszących takich jak manipulatory dotykowe, stanowią one najlepszy wybór do zastosowania w domowych oraz firmowych systemach alarmowych.

Rodzina central Esprit dostarcza do 32 linii chronionych przy zastosowaniu dodatkowych modułów rozszerzeń, z czego podstawowe opcje to 4 linie lub 8 z opcją podwajania linii. Bardzo istotną wartością central Esprit jest bardzo duża ilość opcji takich jak system StayD, który automatycznie dba o to aby system zawsze czuwał nad bezpieczeństwem powierzonych mu stref. Centrala ta obsługuje również ekspandery z opcjami GPRS, GSM, IP oraz powiadomieniami głosowymi.

Najważniejsze parametry centrali alarmowej ESP728 ULT ESPRIT:

 • 4 linie na płycie centrali (możliwość podwojenia programowego do 8 lini)
 • 2 linie klawiatury
 • maksymalnie 10 linii w systemie
 • 2 partycje
 • 49 kodów użytkowników
 • wejście dla 2-żyłowej czujki dymu
 • 1 wyjście PGM (50mA)
 • bufor 256 zdarzeń
 • centralę najczęściej montuje się w obudowie P7/20

Parametry centrali Paradox E 55 ESPRIT:

 • 4 linie na płycie centrali (8 linii z opcją podwajania linii)
 • maksymalnie 32 linie w systemie (z modułami ZX8, SP-ZX8)
 • 2 partycje
 • 32 użytkowników
 • 1 wyjście PGM
 • zasilacz impulsowy 1,1A
 • 3 numery raportowania do stacji monitorowania alarmów, 5 dla raportowania osobistego oraz 1 numer dla raportowania na pager
 • obsługa trybu StayD
 • możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego za pomocą programu WinLoad przez moduł 307USB
 • dialer telefoniczny zintegrowany na płycie
 • współpraca z modułem sterowania i raportowania głosowego VDMP3
 • współpraca z modułem komunikacji GSM PCS100
 • współpraca z modułem internetowym IP100
 • kompatybilność z manipulatorami: K636, K10LEDV/H, K32
 • kompatybilność z modułami ekspanderów: ZX8, SP-ZX8
 • kompatybilność z modułem wyjść programowalnych PGM4 (v3.0)
 • możliwość współpracy z modułem urządzeń bezprzewodowych RTX3 przy wykorzystaniu modułu PX8

Paradox Spectra

paradox spectra 6000Rozwiązania jakie oferują zestawy Spectra gwarantują wysoki poziom zabezpieczeń w obiektach do 32 stref ochrony. Centrale alarmowe Spectra posiadają ponadto wszystkie standardowe złącza, które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności urządzeń poprzez dodanie zewnętrznych ekspanderów. Tym samym rozwiązanie to jest odpowiednie do dużych i średnich obiektów, gdzie istnieje możliwość, że system alarmowy będzie w przyszłości rozwijany o nowe dodatkowe strefy oraz funkcje. Centrale Spectra wspierają technologię StayD, która jest domyślnie włączona gwarantując stałą ochronę na najwyższym poziomie. Ponadto centrale te są kompatybilne z modułami łączności bezprzewodowej oraz komunikacji GSM  atak że moduł głosowy VDMP3 oraz moduł internetowy IP100.

Najważniejsze parametry centrali Paradox SP6000 SPECTRA:

 • centrala obsługująca technologię StayD
 • 8 linii na płycie (16 z włączoną opcją ATZ)
 • możliwość rozszerzenia do 32 linii
 • 4-żyłowa magistrala komunikacyjna
 • 32 użytkowników
 • 2 wyjścia programowalne PGM na płycie (plus 2 opcjonalne) + programowalny przekaźnik
 • możliwość rozszerzenia do 16 wyjść PGM za pomocą bezprzewodowych PGM
 • 2 partycje
 • wejście do podłączenia 2-żyłowej czujki dymu
 • 1.5 A zasilacz impulsowy
 • bufor 256 zdarzeń
 • współpraca z oprogramowaniem WinLoad (programowanie / monitoring / sterowanie)
 • możliwość programowanie systemu poprzez menu bez konieczności znajomości adresów programowania
 • możliwość uaktualnienia sprzętowego za pomocą oprogramowania WinLoad przez moduł 307USB
 • 3 numery raportowania do stacji monitorowania alarmów, 5 dla raportowania osobistego (nagrany sygnał alarmowy) oraz 1 numer dla raportowania na pager

Najważniejsze parametry centrali alarmowej SP65:

 • centrala obsługująca technologię StayD
  9 linii na płycie (18 z ATZ)  – możliwość rozszerzenia do 32 linii
  4-żyłowa magistrala komunikacyjna BUS
  32 użytkowników
  3 wyjścia PGM na płycie – możliwość rozszerzenia do 16 wyjść PGM
  2 partycje
  możliwość programowania centrali z komputera PC przy pomocy programu BabyWare
  Przycisk przywracania ustawień fabrycznych
  Komunikacja z programem Babyware, prędkość 9,6 kbps
  Bufor 256 zdarzeń

Paradox Magellan

paradox magellanCentrale alarmowe z grupy Magellan to wyjątkowe rozwiązanie zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa z pełnymi możliwościami dwukierunkowej konfiguracji oraz zarządzania. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych firmy Paradox stanowią najlepszą kombinację systemów zabezpieczeń, bezprzewodowej komunikacji, łatwej instalacji i rozbudowy a także wyjątkowo atrakcyjne atuty dla klienta końcowego. System Magellan jest standardowo wyposażony w technologię StayD, który dba o stałą gotowość systemu alarmowego i sprawia, że większość czasu pozostaje on uzbrojony. Standardowo jak w pozostałych rozwiązaniach, centrale Magellan pozwalają na dołożenie i rozwijanie funkcjonalności oraz ilości obsługiwanych stref poprzez dodatkowe ekspandery, takie jak moduł powiadomień głosowych  oraz moduł rozszerzający funkcje centrali o komunikację poprzez sieci protokołu TCP/IP.

Najważniejsze funkcje centrali MG 5050 Magellan

 • centrala obsługująca technologię StayD
 • 5 linii na płycie (10 z włączoną opcją ATZ)
 • możliwość rozszerzenia do 32 linii (dowolna kombinacja linii przewodowych i bezprzewodowych)
 • 4-żyłowa magistrala komunikacyjna (możliwość podłączenia 12 manipulatorów i 3 expanderów linii APR-ZX8)
 • 32 użytkowników i 32 piloty
 • wbudowany nadajnik i odbiornik sygnału radiowego o częstotliwości 433 lub 868 Mhz
 • możliwość zwiększenia liczby linii przewodowych za pomocą modułu APR-ZX8
 • 2 partycje
 • 4 wyjścia PGM na płycie centrali
 • 16 bezprzewodowych wyjść programowalnych PGM
 • współpraca z oprogramowaniem WinLoad (programowanie / monitoring / sterowanie)
 • możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego centrali za pomocą oprogramowania WinLoad przez interfejs 307USB
 • programowanie kodów użytkownika za pomocą menu
 • zwiększone możliwości raportowania: 3 numery dla raportowania do stacji monitorowania, 5 numerów dla raportowania osobistego, 1 numer dla raportowania na pager
 • nadzór próby zakłócania systemu
 • bufor 256 zdarzeń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *